Mindheart_header_200px

Ledarskap för hållbar förändring

VERKSAMHETSUTVECKLING, SJÄLVLEDARSKAP OCH HÄLSA

Mindheart erbjuder tjänster för både organisatorisk och individuell förändring med stor omsorg och lyhördhet för människors situation och behov. Vårt fokus ligger på att medverka till konkreta resultat och hållbara värden över tid.

• Professionell och individuell utveckling
• Förändringshantering: Företags-och individnivå
• Hälsa som grund för hållbar förändring: Företags- och individnivå

•  Verksamhetsutveckling, självledarskap, förändringshantering och hälsa som grund för hållbar förändring – läs mer om våra tjänster

 

Corporate Social Responsibility

CSR & HÅLLBART LEDARSKAP

Vårt fokus på hållbara resultat i kombination av erfarenhet av förändringsarbete i näringsliv, offentlig sektor och ideell idéburen verksamhet gör att vi kan erbjuda specialistkunskap inom CSR och hållbar utveckling. Fokus ligger här på människans roll och det ledarskap som krävs i denna framtid.

• CSR strategier och implementering
• CSR och affärskoppling, värdekommunikation
• Värdegrundsförankring (Valuefootprint)
• Socialt entreprenörsskap

CSR & Hållbart ledarskap – läs mer om våra tjänster